วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏบัติงานประจำวัน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.คุมแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.จัดหนังสือห้องสมุด
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ในคาบที่ 4
5.ดูแลนักเรียนให้ดื่มนมและทานอาหารกลางวัน
6.ดูแลนักเรียนในคาบวิชาลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในคาบที่ 5
7.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์
8.ช่วยสอนซ่อมเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น