วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกประจำวัน

วันพุธที่ 3 ตุลาคม  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
   ช่วงบ่าย    
       - ช่วยคุมสอบวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
       -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน