วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกประจำวัน


วันพุธที่ 1สิงหาคม  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
       - ช่วยตักอาหารกลางวัน
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
   ช่วงบ่าย
       -ช่วยแจกนม
       -ร่วมประชุมประจำเดือน
       - จัดป้ายนิเทศวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 6สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า      
         - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
        - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
            ช่วงบ่าย
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
         - ช่วยหนังสือห้องสมุด

 วันอังคารที่  7สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         - ช่วยจัดบอร์ดตกแต่งอาคารเรียนใหม่
         - ช่วยแจกนม

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -  คุมนักเรียนทำความสะอาด
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
        - ช่วยซื้อของจัดป้ายนิเทศวันแม่
   ช่วงบ่าย
     -ช่วยจัดบอร์ดวันแม่

วันพฤหัสที่สิงหาคม2555
        -ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียนจัดแข่งขันทักษะวิชาการ

วันศุกร์ที่  10สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
          -ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
          -ประชุมประจำสัปดาห์
          -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
            ช่วยจัดบอร์ดวันแม่
            -ทำความสะอาดห้องสายชั้น

วันอังคารที่  14สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
        -ทำความสะอาดห้องสายชั้น
      ช่วยจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระต่างๆ
       - ช่วยจัดบอร์ดตกแต่งอาคารเรียนใหม่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -  คุมนักเรียนเก็บขยะ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
        - ตรวจงาน
   ช่วงบ่าย
       -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียนจัดบอร์ดวันแม่
       - ช่วยแจกนม
      -คุมนักเรียนทำความสะอาด

วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        - ช่วยตักอาหารกลางวัน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
      - ช่วยแจกนม
      -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
          -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         -ตรวจเครื่องแต่งกาย
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
         - ตักอาหารกลางวัน
   ช่วงบ่าย
        - ช่วยจัดหนังสือห้องสมุด
       -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบที่สี่
        -ร่วมประชุมคณะครู
วันศุกร์ที่  24 สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
           -ประชุมประจำสัปดาห์
           -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
          - ตรวจงาน
ช่วงบ่าย
        -แจกนม
       -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า      
         - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
         - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
            ช่วงบ่าย
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
          -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
วันอังคารที่  7สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         - ช่วยหนังสือห้องสมุด
วันศุกร์ที่  31 สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
         -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         -ประชุมประจำสัปดาห์
          -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
           -ทำความสะอาดห้องแนะแนว