วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
             -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
             -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
             -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
         - ช่วยครูสอนเพลงเชียร์ให้กับนักเรียน และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครู
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า      
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5


            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
            - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
         - ช่วยครูสอนเพลงเชียร์ให้กับนักเรียน และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครู
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         - ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
         - ช่วยครูสอนเพลงเชียร์ให้กับนักเรียน และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครู
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 

ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
       - ช่วยตักอาหารกลางวัน
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
        -ช่วยจัดหนังสือห้องสมุด
        - ช่วยซ้อมเพลงเชียร์


วันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2555และวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
       - นักเรียนเล่นกีฬาอำเภอ ณ โรงเรียนทรายขาววิทยา

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า      
         - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
        -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
        - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
        -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
          
ช่วงบ่าย
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
          -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
          แจกนมเด็กนักเรียน
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
        - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริง โปงลางอีนางเด้อ พ่อแห่งแผ่นดิน เด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
         แจกนมเด็กนักเรียน


วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
          - ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
          - ช่วยกวาดห้องพักครู
          - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด
วันพุธที่  18 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         -รับนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
ช่วงบ่าย
         - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริงเด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
         -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
วันพฤหัสที่ 19  กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริงเด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
       -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
      -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
     - ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมรำเพลง ไกรลาศสำเริงเด็กนักเรียนชั้น ป.4และ ป.5
    -ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นเพลง นางแบบโคกกระโดนให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -ช่วยสอนซ่อมเสริมการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
    -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
      -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
        -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
วันศุกร์ที่ ที่ 13 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
             -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
             -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
             -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
            -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
          -ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำเวรก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า      
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
            - ตรวจงานเด็กนักเรียน
           -ช่วยตักอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
          - ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแนะแนวโครงการระบบช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


   วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 05-06 กรกฎาคม 2555
             ** โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)จัดกีฬาสีร่มไทรเกมส์  ของ อ. หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช **
  วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า       
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 . นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 . นักเรียนชั้น ป.4/1
            - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.4/1
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
             - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 . นักเรียนชั้น ป.4/3
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 . นักเรียนชั้น ป.4/1

ช่วงบ่าย 
         
- ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
          - ช่วยกวาดห้องพักครู
          - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด
วันพุธที่  11 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         -รับนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 . นักเรียนชั้น ป.4/3
ช่วงบ่าย
          -กวาดห้องแนะแนว
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
         -ช่วยพิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/3 ให้ครูพี่เลี้ยงเพื่อนำไปติดบอร์ดเวรประจำวัน
 
วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
       -ช่วยสอนซ่อมเสริมการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
       -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
        -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
           -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
           -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
           -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
           -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
          -ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำเวรก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
                -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
                -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
               -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
            -ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
                - ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันจันทร์ที่  2 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
       -ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
       -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสี่
        -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันอังคารที่  3 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
     -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
     -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
     - ช่วยคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเรด
     -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
     -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
      -ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
      -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
              -ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.4
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4
             -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง

             -ช่วยตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง