วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.คุมแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3ในคาบที่ 1
5.ดูแลนักเรียนให้ดื่มนมและอาหารกลางวัน
6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์
7.ช่วยสอนซ่อมเสริมในคาบสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น