วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.คุมแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.จัดกิจกรรมโครงการเพศศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4.ดูแลนักเรียนให้ดื่มนมและทานอาหารกลางวัน
5.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น