วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกประจำวัน


วันที่ 2  มกราคม 2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ในคาบที่ 1
5.ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์


วันที่ มกราคม 2556
1.ลงชื่อการปฏิบัติงาน
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ในคาบที่ 4
4.ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
5.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์
6.ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะครูทุกท่าน
7.ดูแลนักเรียนซ้อมรำกับครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น