วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
ช่วงเช้า      
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
          -ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
  ช่วงบ่าย
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์ข้อสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี คณิตศาสตร์
วันอังคารที่  18กันยายน 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
         -ช่วยแจกนม
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสารข้อสอบ
วันพุธที่ 19 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
   ช่วงบ่าย    
       - ช่วยตักอาหารกลางวัน
       -ช่วยแจกนม

วันพฤหัสที่ 20 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
       - ช่วยพิมพ์รายชื่อเด็กนักเรียน
        - ตักอาหารกลางวัน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
       -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
       -คุมนักเรียนทำเวร
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
          -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
      -คุมนักเรียนทำเวร
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
ช่วงเช้า      
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
  ช่วงบ่าย
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
วันอังคารที่  25กันยายน 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
         -ช่วยแจกนม
         -คุมนักเรียนทำเวร

วันพุธที่ 26 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
   ช่วงบ่าย    
       - ช่วยตักอาหารกลางวัน
       -ช่วยแจกนม
วันพฤหัสที่ 27 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
       - ช่วยกวาดห้องสายชั้น ป.4
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
      -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
      -คุมนักเรียนทำเวร
วันศุกร์ที่  28 กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
          -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
      -คุมนักเรียนทำเวร
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
ช่วงเช้า      
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
  ช่วงบ่าย
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
วันอังคารที่  2 ตุลาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.4/3
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.4/1
ช่วงบ่าย
         -ช่วยแจกนม
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์ตารางสอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น